OPŠTE NAPOMENE:

 

NAPOMENE U VEZI SA PUTNIM ISPRAVAMA:

 

NAPOMENE U VEZI MEĐUNARODNOG PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA:

  

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: